E-DEVLET

Online Hizmetler


2007 Yılı Bütçesi ve 2007 2008 2009 Yılı Bütçe Uygulama Talimatı

Eczane, Optik, (Provizyon) Hastanelere Yönelik Sağlık Uygulamaları

Sigortalı Sorgulama İşlemleri (Bağ-Kur Sigortalı Bilgi Sistemi- Yeşilkart Sorgulaması)

Ne Zaman Emekli Olabilirim?


Bağ-Kur'un Kuruluşu ve Teşkilat Yapısı
Bağ-Kur belirli bir prim karşılığında devlet eliyle esnaf,sanatkarlar ve bağımsız çalışan vatandaşların sosyal güvenliklerini sağlamak üzere 1479 sayılı kanunla kurulmuş bir sosyal güvenlik kuruluşudur. 2 Eylül 1971'de 1479 Sayılı Kanunla sosyal güvenlik hükümlerini uygulamak üzere, "Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu" kurulmuş, tüm yurtta 01.10.1972 tarihinden itibaren uygulamaya başlanılmıştır. Kurum, kısa adı; "BAĞ-KUR" diye anılır. Kurum, bu kanun ve özel hukuk hükümlerine tabi, tüzel kişiliğe haiz bir kamu kurumudur. Kurumun merkezi Ankara'dadır. Kurum, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın bağlı kuruluşu olan Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili kuruluşu olup, mali ve idari bakımdan özerktir.
Kurumu Yüksek Denetleme Kurulu denetler.

Kurumun Organları şunlardır;
Genel Müdürlük Kuruluşu,
Yönetim Kurulu,
Genel Kurul,
Genel Müdürlük; Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları, Merkez Teşkilatı ve 81 İl Müdürlüğünden oluşmaktadır.

Merkez teşkilatı:
a) Ana hizmet birimleri: Sigortalılar Dairesi Başkanlığı, Tahsisler Dairesi Başkanlığı, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, Finansman ve Aktüerya Dairesi Başkanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı,
b) Danışma ve denetim birimleri: Teftiş Kurulu Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, Araştırma Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı,
c) Yardımcı hizmet birimleri: Muhasebe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı, İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı, Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, İdari İşler Dairesi Başkanlığı ile Savunma Uzmanlığı'ndan,
ve taşra teşkilatı il müdürlüklerinden oluşur. Merkez ve taşra teşkilatının görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları yönetmelikle belirlenir.
HAYDİ PARTİYE
MİRC PROGRAMLARI