Chanserv Komutları

Unreal chanserv Komutlari

REGISTER KOMUTU öncelikle açmak istediginiz.. Yeni kanala giriyorsunuz..kanalda @ yani OP sunuz. .komut: "/msg chanserv register #kanal sifre tanitim topic" örn: "/cs register #sohbet Kanala Hosgeldiniz.." IDENTIFY KOMUTU Ayni nickte oldugu gibi chanserv'in sizi tanimasi ve kanalda ilgili en yüksek Kisi olmaniz için Bu yapmaniz gerekli komut:"/msg chanserv identify #kanal sifre" Örn: "/cs identify #sohbet 123456 " ACCESS KOMUTU Bu komut kanaldaki Kisilerin yetki seviyesini belirler..Bu seviye kisinin kanal ayarlarinda degisiklik yapmasina imkan verir..Siz Kendini accessinizden daha az bir kisiye verebilirsiniz..mesela sizinki 5 baskasina 4 acc verebilirsiniz..Maximum acc 9999'dur Add (ekle) del (sil) list (liste) komut: "/msg chanserv access #kanal add nick 5 komut: "/msg chanserv access #kanal del nick komut: "/msg chanserv access #kanal list Bu sizin kisiye 5 acc vermenizi saglar.. Örn: "/cs access #sohbet add nick 9999" AKICK KOMUTU Bu Sizin kanala girmesini istemediginiz kisileri kanala sokamazlar..Yani Bir Nevi yasak gibi..! Add (ekle) del (sil) List (Liste) komut: " /msg chanserv akick #kanal add *sex*!*@*burasi saygin bir kanal..!!" Örn: " /cs akick #sohbet add nick*!*@*" SET KOMUTU set Komtu tek basina kullanilmaz. Kullanimi söyledir; " /msg chanserv set #kanal parametre" komutlarin bazilari "keeptopic, topiclock, entrymsg, secureops, opnotice, opguard, vs.." VOP/AOP/SOP KOMUTU bir kimseye vop/aop/sop verir.. . komut: " /msg chanserv AOP #sohbet ADD nick " COUNT bir kanaldaki vop/aop/sop/akick sayisini gösterir .. komut: " /msg chanserv COUNT #sohbet DEOP birkimsenin opunu alir. . komut: " /msg chanserv DEOP #sohbet nick " DROP bir kanali kapatir.. komut: " /msg chanserv Drop #sohbet" INFO bir kanalin infosunu gösterir.. komut: " /msg chanserv info #sohbet " MDEOP kanaldaki herkesi deop eder ama founder deop olmaz. . komut: " /msg chanserv mdeop #sohbet " MKICK kanaldaki herkesi atar ve invite only yapar... Komut: " /msg chanserv MKICK #sohbet " UNBAN kanalda baninizi kaldirirsiniz. komut: " /msg chanserv unban #sohbet me" veya herkesi komut: "/msg chanserv unban all" WHY kanalda nicin op oldugunu gösterir..kimin nicki ile.. . komut: " /msg chanserv why #sohbet nick " SET Kurdugunuz herhangi bir kanalin kurulumunu optionlarini ayarlamak için kullanilir. . Komut : /chanserv set #kanal modules Örn: /cs set #sohbet moduls FOUNDER founder Kanalin founderini degistirmek için kullanilir. Komutu kullandiginiz anda kullanmakta oldugunuz nickin founder olmasini saglar. Tabii komutu kullanmak icin kanalin sifresini identify etmis olmaniz gerekiyor. Komut: /chanserv set #kanal founder Örn : /chanserv set #sohbet nick PASSWD Kanalin sifresini degistirmek için kullanilir Kullanmak için kanalin sifresini identify etmis olmak gerekiyor. Komut : /chanserv set #kanal passwd yenisifre Örn : /chanserv set #sohbet passwd 123456 DESC Kanali kurarken koydugunuz descriptioni degistirmek için kullanilir. Kanalin sifresi identify edilmis olmalidir. Komut : /chanserv set #kanal desc yeni_description Örn : /chanserv set #sohbet desc Hosgeldiniz.. MLOCK Kanalin bir çok ayari bu komutla kilitlenir. Herhangi bir opun kanalin ayarlari ile oynayamamasi için kullanilir. En ideal sekli +ntr-ispklmR olmasidir. Komut : /chanserv set #kanal mlock +-ntrispklmR Örn : /chanseerv set #sohbet mlock + -ntrispklmR OPGUARD Kanalda aop ve soplarin disinda kimsenin op olamamasi için kullanilir. Küçük kanallar için tehlikelidir. Kanalda op kalmama ihtimali vardir. Komut : /chanserv set #kanal opguard on|off Örn : /chanserv set #sohbet opguard on KEEPTOPIC Kanalda kimse kalmadigi zaman topicin kaybolmamasi için kullanilir. . Komut : /chanserv set #kanal keeptopic on|off Örn : /chansrv set #sohbet keeptopic on URL Kanalin Sayfasini kanala url yapmak icin kullanilir. Komut : /chanserv set #kanal url web adresi Örn: /chanserv set #sohbet url www.sohbetbox.net IDENT Kanalda nickini identify etmeden aop ve soplarin chanservden op alip alamamalarini düzenler. On oldugu zaman chanserv identify edilmeden hiçbir nicke op vermez. Komut : /chanserv set #kanal ident on|off Örn : /chanserv set #sohbet ident on RESTRICT On oldugu durumlarda kanala aop ve soplardan baskasi giremez. Komut : /chanserv set #kanal restrict on|off Örn : /chanserv set #sohbet restrict on TOPICLOCK Kanalda topic degistirme level ini belirler. Hangi seviye ayarlanirsa o seviye ve üzeri topic degistirebilir. Komut : /chanserv set #kanal topiclock on|sop|founder Örn: /chanserv set #sohbet topiclock on sop(ali) LEAVEOPS Kanalda hic op kalmadigi zaman son op çikar çikmaz chanserv kanalda duran birine op verir. Kimse yokken ilk girene op verir. Komut : /chanserv set #kanal leaveops on|off Örn : /chanserv set #sohbet leaveops on UNSECURE Kanalda güvenligin eksik olmasi demektir. Komut : /chanserv set #kanal unsecure on|off Örn :/chanserv set #sohbet unsecure on PRIVATE Kanalin özel kanal oldugunu gösterir. Komut : /chanserv set #kanal private on|off Örn : /chanserv set #sohbet private on SOP Süper operator(sop) yapmak için founderlar kullanabilir. Founderlarin bir nicki sop ve ya aop yaparken onun register edilmis olmasina dikkat etmeleri tavsiye olunur. Silerken nick yerine sadece listede ki numara da kullanilabilir. Komut : /chanserv sop #kanal add|del nick Örn : /chanserv sop #sohbet add nick AOP Herhangi bir kisiye aop=auoto op vermek icin kullanilir. Founder ve soplar kullanabilir bu komutu. Komut : /chanserv aop #kanal add|del nick Örn : /chanserv aop #sohbet add nick KISALTMALAR /cs (chanserv) /ns (nickserv) /ms (memoserv) del (silme) add (verme) +v (voice verme) -v (voice alma)
HAYDİ PARTİYE
MİRC PROGRAMLARI