Operserv Komutları

Unreal operserv Komutlari

1.Userlarin Nicklerini Zorla Degistirme: komut : /MSG OperServ RAW SVSNICK oldnick newnick :0 örnek :/msg operserv raw svsnick batur A-Red-Line :0 2.Serviceslerin Nicklerini Degistirme komut : /MSG OperServ RAW :NickServ NICK NickServer örnek /msg operserv raw :NickServ Cemil NickServ 3.Servicesleri Konusturma: komut: /MSG OperServ RAW :InfoServ PRIVMSG #Channel :Merhaba! 4.Servicesleri Kanala Sokma & Çikarma : komut kanala sokma /MSG OperServ RAW :ChanServ JOIN #Channel . çikarma /MSG OperServ RAW :ChanServ PART #Channel . meajli giris /MSG OperServ RAW :ChanServ JOIN #Channel :Merhaba Arkadaslar! Mesajli çikis /MSG OperServ RAW :ChanServ PART #Channel :ßye ßye! 5.Userlarin Modelerini Degistirme: komut : /MSG OperServ RAW SVSMODE user +c-rAa örnek :/msg operserv raw svsmode EasterneR +c-rAa 6.Serviceslerin Modelerini Degistirme: komut : /MSG OperServ RAW :StatServ MODE StatServ -i+oA 7.Userlari Zorla Kanala Sokma & Çikarma : komut kanala sokma :./MSG OperServ RAW SVSJOIN User #Channel örnek :/msg operserv raw svsjoin A-Red-Line #sohbet kanaldan çikarma /MSG OperServ RAW SVSPART User #Channel örnek :/msg operserv raw svspart A-Red-Line #sohbet 8.Yeni Bir Services Yaratmak Için: komut : /msg operserv raw nick yeniservis 1 1 username : Örnek : /MSG OperServ RAW NICK LameServ 1 1 username host.name.com services.fiskos.com :Realname: Önemli Not: services.fiskos.com Yazan Yer Kendi Servicesinizin Hostu Olmalidir. 9.Kanallarda Op & Founder Olmak : komut op olmak için. Komut :/MSG Operserv Mode #Channel +o Nick Örnek : /msg operserv mode #sohbet +o nickiniz founder olmak için . Komut : /MSG Operserv Mode #Channel +a Nick örnek :/msg operserv mode #sohbet +o nickiniz 10.Operserv Yardim(Kolay Konular) : /MSG Operserv Help Birini serverden atmak için Komut :/Kill Nick Sebep Örnek : /kill nickiniz küfür etme Birini serverden bir daha girmemek üzere atmak için(bu komutla artik o iple giremez) Komut :/Kline Nick Sebep Örnek :/kline nickiniz bunuyapma Userleri istediginiz kanala sokmak için Komut :/Sajoin Nick #Kanal Örnek : /sajoin nickiniz #sohbet Whoiste hostunuzun degismesi için Komut : /SetHost Yazi Yazi Yerine Görevinizi Yazacaksiniz Örnek: /SetHost NetAdmin.sohbetbox.net Bir kanalin sifresini ögrenmek için Komut :/Msg ChanServ Getpass #Kanal Örnek: /msg ChanServ Getpass #sohbet Bir nickin sifresini ögrenmek için Komut :/Msg NickServ Getpass Nick Örnek : /msg nickserv getpass nickiniz Serverde kayitli tüm nickleri ögrenmek için Komut :/Msg NickServ List *@* Tüm servere mesaj göndermek için Komut :/Msg OperServ Global Mesaj Örnek : /msg operserv global selamarkadaslar Nickinizin görünmemesi için Komut :/Msg OperServ Raw SvsMode Nick +I Örnek :/msg operserv raw svsmode nickiniz +I Userlerin nickini zorla degistirmek için Komut :/Msg OperServ Raw SvsNick EskiNick YeniNick :1 Örnek : /msg operserv raw sevnick A-Red-Line Plush :1 Userleri zorla kanala sokmak için : Komut :/Msg OperServ Raw SvsJoin Nick #kanal Örnek : /msg operserv raw svs join A-Red-Line #sohbet Servisleri zorla bir kanala sokmak için : Komut : /Msg OperServ Raw :Servis Join #Kanal Örnek :/msg operserv raw :ChanServ join #sohbet Servisleri kanaldan çikarmak için Komut : /Msg OperServ Raw :Servis Part #Kanal Örnek : /msg OperServ Raw :Nickserv part #sohbet Servicesi konusturmak için : Komut :/Msg OperServ Raw :Servis PrivMsg #Kanal Örnek :/msg Operserv raw :MemoServ selam kanal #sohbet Opere getpass yetkisi vermek için Komut :/Msg OperServ Admin Add nick Örnek : /msg operserv admin add A-Red-Line Getpass yetkisini geri almak için Komut :/Msg OperServ Admin Del nick Örnek : /msg operserv admin del A-Red-Line Getpass yetkisi olan operleri görmek için Komut :/Msg OperServ Admin List Global ve kline yetkisi vermek için Komut :/Msg OperServ Oper Add nick Örnek :/msg operserv oper add A-Red-Line Global ve kline yetkisini geri almak için Komut: /Msg OperServ Oper Del nick Örnek :/msg operserv oper del A-Red-Line Global ve kiline yetkisi olan operleri görmek için Komut :/Msg OperServ Oper List Serveri ve telneti güncellemek için /Rehash (bu komut serverde yapilir) -----------MEMOSERV---------- 1.Bütün IRCoplara Memo Atmak Icin : komut : /MSG memoserv opersend mesaj 2.Bütün Services Adminlere Memo Atmak Icin : komut /MSG memoserv csopsend mesaj 3.MemoServ Yardim(Kolay Konular) : /MSG Memoserv Help -------------NICKSERV-------------- 1.Kendinizi Servicese IRCop Olarak Tanitmak Icin komut : /MSG nickserv set ircop on 2.Bir Nicki Droplamak Icin : komut /MSG nickserv drop nick örnek /msg nickcserv drop nickiniz 3.Bir Nickin Sifresini Ögrenmek Icin : komut /MSG nickserv getpass nick örnek /msg nickserv getpass nickiniz 4.Bir Nickin Kullanimini Yasaklamak Icin : komut /MSG nickserv forbid nick örnek /msg nickserv forbid nickiniz 5.Bir Nickin Services IRCoplugunu Silmek Icin : komut /MSG nickserv deop nick örnek /msg nickserv deop nickiniz 6.Bir Nickin Email Kismini Silmek Icin : komut /MSG nickserv remail nick örnek /msg nickserv remail nickiniz 7.Bir Nickin Sürekli Kayitli Durmasi Icin : komut /MSG nickserv hold nick örnek /msg nickserv hold nickiniz 8.Bir Nickin Sürekli Kayitli Durmamasi Icin : komut /MSG nickserv unhold nick örnek : /msg nickserv unhold nickiniz 9.Bir Nicke Getpass ve Sendpass Çekilmesini Önlemek Icin : komut /MSG nickserv mark nick örnek /msg nickserv mark nickiniz 10.Bir Nicke Getpass ve Sendpass Çekilmesini Saglamak Icin : komut /MSG nickserv unmark nick örnek :/msg nickserv unmark nickiniz 11.NickServ Oper Yardim : /MSG nickserv ohelp 12.NickServ Yardim(Kolay Konular) : /MSG Nickserv Help --------------CHANSERV------------- 1.ChanServ Oper Yardimi : komut /MSG chanserv ohelp 2.Bir Kanali Droplamak Için : komut /MSG chanserv drop #kanal örnek :/msg chanserv drop #sohbet 3.Bir Kanalin Sifresini Ögrenmek Icin : komut /MSG chanserv getpass #kanal örnek :/msg chanaserv getpass #sohbet 4.Bir Kanalin Sifresini Kanal Sahibine Mail Ile Yollamak Icin : komut /MSG chanserv sendpass #kanal örnek :/msg chanserv sendpass #sohbet 5.Kanalin Kullanimini Yasaklamak Icin : komut /MSG chanserv forbid #kanal örnek :/msg chanserv forbid #sohbet 6.Kanalin Sürekli Olarak Kayitli Durmasini Saglamak Icin : komut /MSG chanserv hold #kanal örnek : /msg chanserv hold #sohbet 7.Kanalin Sürekli Olarak Kayitli Durmasini Önlemek Icin : komut /MSG chanserv unhold #kanal örnek :/msg chanaserv unhold #sohbet 8.Kanala SENDPASS ve GETPASS Çekilmesini Önlemek Icin komut :/MSG chanserv mark #kanal örnek /msg chanserv mark #sohbet 9.Kanal SENDPASS ve GETPASS Çekilmesini Saglamak Icin komut : /MSG chanserv unmark #kanal örnek :/msg chanserv unmark #sohbet 10.Normal Userlarinda Yapabilcegi Kanala Hosgeldin Mesaji(EntryMesaj) : /MSG chanserv send #kanal mesaj 11.ChanServ Yardim(Kolay Konular) : /MSG Chanserv Help BASIT OPER KOMUTLARI 1.Birisini Serverdan Killemek Için : komut /kill Nick Sebep örnek :/kill nickiniz kufuretme 2.Birisini Serverdan Banlamak Için : komut /kline Nick örnek :/kilen nickiniz 3.Giris Çikis Mesajlarini Görmemek Için : komut /mode Nick -c örnek /mode EasterneR -c 4.Birisini Serverda AutoKill Listesine Eklemek Için : Komut : /akill Nick Süre 5.Görünmezlik Modu : bu özel bir komuttur yalniz ip ucu vereyim raw komutundan ulasabilirsiniz komut (msg operserv raw svsnick :0) o boluguda siz bulun 6.Herhangi Bir Kanalda Op Olmak Için : komut /samode #Channel +o Nick örnek :/samodo #zurna +o nickiniz 7.Global Mesaj Atmak Için : komut /MSG OperServ Global Mesaj örnek : /msg operserv global merhaba arkaslar 8.Birisini Serverdan GLine Ile Atma : komut /gline *@*ip 999 Sebep 9.Birisini Kanala Zorla Sokmak Için : komut :/sajoin Nick #Channel örnek :/sajoin EasterneR #sohbet 10.Birisini Kanaldan Zorla Çikarmak Için : komut/sapart Nick #Channel örnek : /spart nickiniz #sohbet 11.Kendinizin Hostunu Degistirme : Komut : /sethost Isteginiz Örnek : /sethost Admin
HAYDİ PARTİYE
MİRC PROGRAMLARI