Webmaster Dersleri:
Webmaster
Bir web sitesinin yönetimini üstlenen kişiye “Webmaster” adı verilir. Webmaster’ın görevi Web sitesininin tasarımını yapmaktır. Günümüzde bu işi tek bir kişinin yapması çok zordur. Bunun için genelde bir web sitesini birden çok kişi “takım” ruhuyla ayakta tutar.

Alan (Domain)
Bir ağ üzerindeki bilgisayarları tanımlamak için kullanılan sınıflandırma.

Alanadı (Domain Name)
Internet üzerindeki her bilgisayara verilmesi gereken (kişisel bilgisayar ve çok kullanıcılı sistem farketmeksizin) alfanumerik adres. Dünyada tek olması gereken bu adresler noktalarla ayrılmış bir dizi karakterden oluşur.

Alan Adlandırma Sistemi (Domain Name System - DNS)
Bilgisayarlara ait Alanadlarına karşılık gelen IP Adreslerini çözerek bağlantının kurulmasını sağlayan sistem. Herhangi bir bilgisayara alanadı ile bağlantı kurulmaya çalışıldığında, bağlantının sağlanabilmesi için bu adres Alan Adlandırma Sunumcusu tarafından sayısal adrese çevirilir.

Basit Mektup Transfer Protokolü (Simple Mail Transfer Protokol - SMTP)
Internet kullanıcılarının birbirlerine elektronik mektup göndermesini ve almasını sağlayan protokole verilen ad.

Bağ (Link)
WWW dokümanları arasında geçiş olanağı sağlayan bir referans. Bir dokümandaki bir bağ kullanıcıyı diğer bir sayfaya götürür.

Bilgisayar Ağı (Computer Network)
Bilgisayarların birbirleri ile iletişim sağlayabilmesi, diğer bir ifade ile elektronik verinin transferi için gerekli kablolama alt yapısına verilen genel ad.

Çevirimiçi Bağlantı (Dial-Up Connection)
Modem cihazı kullanılarak Internet bağlantısı yapılması.

Çok Kullanıcılı Sistem (Multi-User System)
Üzerinde bulunan kaynakların (disk, hafıza, işlemci vb.) birden fazla kullanıcı tarafından ortaklaşa kullanılmasına olanak sağlayan sistem.

Dosya Transfer Protokolü (File Transfer Protocol - FTP)
Kullanıcının Internet üzerindeki bir bilgisayardan diğerine dosya transferi yapmasını sağlayan protokole verilen ad.

Elektronik Mektup/e-mektup (Elektronic Mail/e-mail)
Internet üzerindeki bilgisayar kullanıcılarının haberleşmek için gönderdikleri ve aldıkları elektronik mesaj.

Elektronik Mektup Adresi (Elektronic Mail Address)
Elektronik Mektup gönderirken belirtilmesi gereken adres.

Elektronik Tartışma Listesi (Electronic Discussion List)
Elektronik Mektup gönderilerek listenin diğer üyeleri ile haberleşme olanağı sağlayan elektronik ortam.

Ev Sayfası (Home Page)
Bir WWW adresine giriş noktası olarak bağlanılan sayfaya verilen ad.

Grafik Tabanlı Ortam
Ekranda metin, ses, animasyon, resim vb. dosyaların görüntülenebildiği ortam.

Gözgezdirici (browser)
Internet üzerindeki pek çok kaynağa ulaşarak bilgi transfer eden istemci program. Örneğin; Netscape Navigator/Communicator ve Internet Explorer programları World-Wide Web gözgezdiricileridir.

Haber Grupları (Newsgroups)
İlan tahtası benzeri, elektronik mektup gönderilerek tartışma ve haberleşmeye olanak sağlayan, ilgi konularına göre ayrılmış elektronik ortam.

Hiper Doküman (HyperText)
İçerisinde bağlar bulunan, HTML dili ile oluşturulmuş dokümanlara verilen ad.

HTML (HyperText Markup Language)
WWW programı tarafından görüntülenebilmesi için WWW sayfalarının hazırlanmasında kullanılan dil.

HTTP (Hypertext Transfer Protocol)
Dokümanlar arası bağları kullanarak HTML dilinde yazılmış programları görüntülemesi için WWW programı tarafından kullanılan protokol.

Internet
TCP/IP protokolünü kullanarak haberleşen bilgisayar ağlarından oluşan uluslararası en büyük ağ.

Internet Adresi (Internet Address)
Bir bilgisayarı tanımlamak için verilmiş isim veya numaradan oluşan adres.

IP Adresi (IP Address)
Internet üzerindeki her bilgisayara verilmesi gereken sayısal adres.

Internet Explorer
Grafik tabanlı WWW istemcisi olarak kullanılan programlardan biri.

İstemci (Client)
Sunumcu bilgisayardan kullanıcının istekleri doğrultusunda bilgi transfer eden program veya bilgisayara verilen genel ad.

İstemci/Sunumcu Modeli (Client/Server Model)
İstemci programın lokal bilgisayarda çalışarak Internet üzerindeki bir sunumcudan bilgi alması şeklinde çalışan model.

İşaret (bookmark)
World Wide Web servislerine kolay ulaşım için adreslere kısayol tanımı konulması.

Karakter Tabanlı Ortam
Ekranda sadece karakterlerin görüntülenebildiği ortam.

Kişisel Bilgisayar (Personal Computer - PC)
Üzerinde bulunan kaynakların tek bir kullanıcı tarafından kullanılmasına olanak sağlayan bilgisayar.

Kullanıcı Kodu (Username/Login Name)
Çok kullanıcılı sistemler üzerinde kullanıcıya özel ayrılmış disk alanını kullanabilmek için gerekli adlandırma. Kullanıcılara; sisteme bağlanırken gerçekten sistemin kullanıcısı olup olmadığını kontrol edebilmek için bir kullanıcı kodu ve şifre verilir.

Liste Sunumcusu (Listserv, Listproc vb.)
Elektronik Tartışma Listesi servisini veren sisteme verilen ad.

Login/Logon (Sisteme Giriş)
Bir sisteme uzaktan erişimle (Telnet) kullanıcı kodu ve şifre bilgilerinin girilerek bağlantı kurulması.

Logout/Logoff (Sistemden Çıkış)
Bir sisteme uzaktan erişimle (Telnet) sağlanan bağlantının kesilmesi.

Lynx
Karakter tabanlı WWW istemcisi olarak kullanılan programdan biri.

Modem
Telefon ağlarını kullanarak Internet bağlantısı sağlayabilmek için kullanılan cihaza verilen ad.

MultiMedya (multimedia)
Metin, grafik, ses, animasyon, video ve haberleşme teknolojilerine verilen genel ad.

Netscape Navigator/Communicator
Grafik tabanlı WWW istemcisi olarak kullanılan programlardan biri.

PPP (Point-to-Point Protocol)
Çevirimiçi Ağ bağlantısı yaparken kullanılan seri iletişim protokollerinden biri.

Protokol (Protocol)
Bilgisayarların birbirleri ile konuşurken nasıl davranacaklarını belirleyen kurallar seti. Protokol tanımları, elektronik verinin ne şekilde transfer edileceğini belirler. Bu şekilde pek çok çeşit yazılım ve donanım arasında anlaşma sağlanmış olur.

Seri İletişim Protokolü (Serial Communication Protocol)
Sinyallerin (verilen) telefon hattı üzerinden iletilmesine olanak veren, özellikle bir bilgisayar ve bir modem arasında veri transferi için kullanılan protokole verilen addır.

Sunumcu (Server)
İstemci bilgisayarların istekleri doğrultusunda istenen bilgiyi gönderen program veya bilgisayara verilen genel ad.

Şifre (Password)
Kullanıcı kodunun güvenliği için kullanılan gizli bilgi. Böylece kullanıcı kodunun yalnızca şifreyi bilen kişiler tarafından kullanılması sağlanmış olur.

TCP/IP (Transmission Control Protokol/Internet Protocol)
Internet’e bağlı bilgisayarların (model ve marka bağımlılığı olmaksızın) haberleşebilmeleri için kullanılan standart protokole verilen ad. Internet üzerinde kullanılan diğer protokollerde bu protokol üzerinde çalışmaktadır.

URL (Uniform Resource Locator)
WWW sayfalarının adreslerine verilen ad. Bu adres, istemci programın sunumcuya bağlanabilmesi için gereklidir.

Uzaktan Erişim (Telnet)
Internet üzerindeki herhangi bir bilgisayara uzaktan erişim ile bağlanarak o sistemi kullanma. Bu işlem Telnet programı kullanılarak gerçekleştirilir.

WWW (World-Wide Web)
Bağlar aracılığı ile birbirine geçiş sağlayan dokümanları görüntülemek için kullanılan arayüz programı. HTTP protokolünü kullanarak çalışmaktadır.

WWW Sitesi (WWW Site)
WWW istemcisi kullanılarak bağlanılan WWW sayfalarına verilen genel ad.

WWW Tarayıcıları (Search Engines)
Dünya üzerinde bulunan tüm WWW alanlarını endeksleyerek ve kullanıcının tarama yapmasına olanak sağlayan programlar.

Bazı yardımcı kodlar:
Favorilere ekle kodu:

<a href=”javascript:window.external.AddFavorite(‘http ://www.sohbetbox.net’, ‘SİTE BASLİGİ’)”>Favorilere Ekle</a>
Anasayfa Yapma Kodu :
<a href=”#”onClick=”this.style.behavior=’url(#default #homepage)’;this.setHomePage(‘http://www.sohbetbox.net’);”>Anasayfam Yap</a>
Önceki Sayfaya Geri Dönme Kodu :
<a href=”javascript:history.go(-1);”>Önceki Sayfa</a>
Pencereyi Kapama Kodu :
<a href=”javascript:window.close()”>Pencereyi Kapat</a>
Pop Up Mesaj Kodu :
<script language=”JavaScript”>alert(“MESAJINIZ”);</script>