Şifalı Bitkiler nedir?
Bir bitkinin çeşitli bölümleri birbirine benzemeyen farklı etken maddeler içerir. Şifalı bitkilerle tedavi alanında bu bölümler, bitkisel droglar olarak tanımlanır. En çok kullanılan kısım, glikozitler ve alkaloitler içeren yapraklardır. Ancak her bitkinin etkili kimyasal maddeyi içeren kısmı farklı olup doğru tedavi için kullanılan kısmı ve kullanılış şekli büyük önem taşımaktadır. Tıbbi bitkiler doktor kontrolü altındaki bir hastada, doktora veya eczacıya danışılarak hastalığın tedavisine yardımcı olarak kullanılabilir. Ayrıca hafif rahatsızlıklarda semptomların azaltılmasında bitkisel çaylardan yararlanılabilir. Bikileri tedavide kullanmak sanıldığı gibi basit olmamakla birlikte, bilinçsiz kullanımı ciddi sorunlar yaratabilmektedir. Tedavide kullanılacak tıbbi bitkiler konusunda danışman, bu konuda uzman olan eczacıdır. Tıbbi bitkilerle tedavi aktarlar aracılığıyla değil eczacı danışmanlığında yürütülmelidir. Birbirine benzeyen her bitki aynı etkiyi göstermez, doğadan asıl etkili olan türü toplamak kolay değildir. Doğru etki için, doğru türü bulmak gerekir, bu ancak bitkileri ve kısımlarını çok iyi tanımakla mümkün olabilir. Dolayısıyla bu bir botanikçinin işidir. Ayrıca farklı bölgelerde yetişen aynı türler aynı kimyasal bileşime ve aynı etki gücüne sahip olmayabilir. Bunu da ancak bir farmakognozist bilebilir. Bu durumda anlaşılıyor ki, bitkilerle tedavi de eczacılar tarafından yapılmalıdır. Burada bitkileri tanıtan, etkinlik biçimlerinden bahseden bazı bilgiler yer almaktadır. Bitki çayları etkili ama tamamen zararsız değildir. Uygun doz ve kullanım şekli dışına çıkıldığında çeşitli yan etkilere, ilaç etkileşimlerine ve zararlara neden olabilir. Bitkisel ilaçların, bitki çayları ve tentürlerin dikkatle kullanılması gerekmektedir. Ancak, önemli hastalıklarda bir uzmanın uyguladığı tedaviye eşlik edebilir veya onu destekleyebilir. Tıbbi bitkilerle ilgilenmek isteyen kişinin, bitkinin yapısı, organları ve bu organların işlevleri hakkında bazı temel bilgilere sahip olması gerekir. Bir bitkinin çeşitli organları, birbirinden farklı oranlarda farklı etken maddeler içerebilir. Tıbbi bitkilerle tedavi alanında bu organlar, bitkisel droglar olarak tanımlanır. Bu droglar yaprak, meyve, çiçek, tohum, toprak üstü kısım, kök, yumru, lateks olabilir. Buradan edineceğiniz bilgiler, tıbbi bitkilerin doğru kullanılışlarını öğrenmenize, kullanırken daha bilinçli, duyarlı ve dikkatli davranmanıza, dolayısıyla sağlığınızı tehlikeye atmadan güvenli biçimde tıbbi bitkilerden maksimum yararı görmenize olanak sağlayacaktır. Tıbbi bitkilerle tedavide doğru bitki, doğru tür, doğru drog, doğru sterilizasyon, temiz drog, hazırlanış, kullanım şekli ve dozu çok önemli olmakla beraber en çok dikkat edilmesi gereken husustur. Değerli okuyucular, Şifalı Bitkiler tedavi edici gücüne inanabilir ve hatta onlarla başarılı sonuçlar elde etmiş de olabilirsiniz. Ama sağlığınıza gerçekten değer veriyorsanız, özellikle, önemli sonuçlara yol açabilecek hastalıklarda doktora görünmeyi ihmal etmeyiniz! Basit bir rahatsızlık sandığınız belirtiler, yaşamsal önemde bir hastalığın ön belirtileri olabilir!… Hastalıkların teşhisi ve tedavisi yalnızca uzman tıp doktorlarınca gerçekleştirilebilir !… Lütfen bu konuyu gözardı etmeyiniz !… Şifalı bitkilerin tedavi edici gücünden, basit rahatsızlıklarınızı geçiştirmek için yararlanın. Önemli hastalıkların tıbbi tedavisi sırasında da, doktorunuzun onayını almak kaydıyla, bu tedaviye şifalı bitkilerle destek verebilirsiniz. Ama, çok iyi tanımadığınız bitkilerle kendinizi tedavi etmeye hiçbir zaman kalkışmayınız! Doğada her hastalığa çare olabilecek pek çok sayıda şifalı bitki vardır; ama bu bitkileri gereğince kullanabilmek için bilimsel eğitime de kesinlikle gerek vardır!